Chùa Ông Tề Chùa Ông Tề
President apologizes for bribery President apologizes for bribery AFP

Thông báo hoạt động website Chuaongte.com Featured

Chùa Ông Tề - Nay là gọi là Thiên Vân Cổ Tự

Xin thông báo đến quý phật tử chính thức hoạt động website với tên miền www.chuaongte.com, nhằm mục đích tuyên truyền và thông báo đến thông tin hoạt động của chùa và giới Phật Giáo.

Mọi chi tiết liên hệ:

Thầy - Thích Thiện Anh

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM Việt Nam
Điện thoại: 0933.467.179
Email:
 
 
 
 

About Author

Chùa Ông Tề - Thiên Vân Cổ Tự

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM               

Điện thoại: 0933.467.179 (Sư Thầy. Thích Thiện Anh)

Email: info@chuaongte.com

Website: www.chuaongte.com

"Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh

đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai

không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết

quả viên mãn"