Chùa Ông Tề Chùa Ông Tề

Latest News

Gia cảnh bi đát của 4 đứa trẻ nghèo mất mẹ

Đêm đêm, thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, bé Sơn gào khóc đến khản giọng. Bé sinh ra…

Popular News

300 suất viện phí chạy thận được nhóm tình nguyện…
Tiếng đập heo đất vang chan chát trong đêm tại…
Đêm đêm, thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa,…
Cuối tuần qua, đoàn từ thiện gồm các y bác…

Chùa Ông Tề - Thiên Vân Cổ Tự

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM               

Điện thoại: 0933.467.179 (Sư Thầy. Thích Thiện Anh)

Email: info@chuaongte.com

Website: www.chuaongte.com

"Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh

đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai

không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết

quả viên mãn"