Chùa Ông Tề Chùa Ông Tề

Video

Latest News

Ra mắt Hội Phật giáo Việt Nam tại Châu Phi

Được sự chấp thuận của Bộ Tư pháp và các vấn đề về Hiến pháp…

Popular News

Được sự chấp thuận của Bộ Tư pháp và các…
So với các tôn giáo khác, tinh thần Phật giáo…
Nằm cách khu hang động Vân Cương 1500 năm tuổi…
Đại Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai…

Chùa Ông Tề - Thiên Vân Cổ Tự

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM               

Điện thoại: 0933.467.179 (Sư Thầy. Thích Thiện Anh)

Email: info@chuaongte.com

Website: www.chuaongte.com

"Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh

đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai

không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết

quả viên mãn"