Chùa Ông Tề Chùa Ông Tề

Latest News

Nếu đã ăn chay, đừng cố ăn đồ chay giả thịt

Tại sao nhiều người ăn chay lại quay lại ăn thịt? Các nhà dinh dưỡng tiết lộ rằng nhiều người…

Popular News

Câu chuyện dưới đây xảy ra trong cuộc đối đáp…
Tại sao nhiều người ăn chay lại quay lại ăn…
Việc đầu tiên của đức Phật sau khi giác ngộ …
Theo kết quả một cuộc khảo cứu về sức khỏemới…

Chùa Ông Tề - Thiên Vân Cổ Tự

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM               

Điện thoại: 0933.467.179 (Sư Thầy. Thích Thiện Anh)

Email: info@chuaongte.com

Website: www.chuaongte.com

"Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh

đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai

không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết

quả viên mãn"